E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
IMPORTANT !
Новости и Статьи
Все новости>>

CHEMARE
către toţi creştinii ortodocşi din ţară
la combaterea uneltirilor sectare

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

Pentru 15 august, 1000, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul capitalei este programat un concert al sectarilor cu genericul „Urmează Biblia", care nu este altceva decât o momeală făţarnică aruncată concetăţenilor noştri, o încercare sfidătoare şi obraznică de a face prozelitism, interzis prin lege, chiar în faţa Sfântului Ştefan cel Mare ale cărui viaţă şi fapte au fost supuse întru totul apărării, mai întâi a credinţei, apoi a neamului şi a ţării.

Noi, creştinii ortodocşi din Moldova, moştenitorii dreptei credinţe a strămoşilor noştri, suntem datori să ne pronunţăm împotriva fărădelegii prozelitiste făcute de sectari chiar la noi acasă, în inima Moldovei. Căci adventiştii, iehoviştii, mormonii şi ceilalţi sectari, susţinuţi cu bani grei veniţi de peste hotarele ţării, lucrează cu mult zel şi fără de oprire spre distrugerea ortodoxiei mântuitoare. Acesta este unicul şi singurul scop pe care îl urmăresc ei împreună cu stăpânii lor, manipulaţi de cel viclean. Orice acţiune întreprinsă de sectari urmăreşte atragerea şi racolarea fraţilor şi surorilor, copiilor şi tinerilor noştri în secta lor, pierzătoare de suflet. Atrageţi atenţia, că ei, asemenea şacalilor, au ieşit la necinstita lor vânătoare anume acum când sufletele multor concetăţeni sunt întunecate în urma îndelungatei perioade sovietice-ateiste. Vă mai atragem atenţia asupra dorinţei lor arzătoare, care coincide cu dorinţa sodomiţilor, de a-şi desfăşura manifestaţia chiar în faţa Catedralei mitropolitane - simbolul sfânt al ţării, atentând la memoria şi moştenirea Sfântului Ştefan cel Mare, umilind şi batjocorind o ţară şi un popor.

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

Să nu ne lăsăm intimidaţi de această fărădelege strigătoare la cer, ci, conştientizând pericolul ei, să luăm atitudine şi pe 15 august, la 830, să venim în faţa Catedralei Mitropolitane din Chişinău, de la opincă la vlădică şi de la mic la mare, pentru a ne apăra credinţa, a o cinsti pe Maica Domnului în al cărei post ne vom afla în acea zi şi pentru a ne ruga Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să gonească norul lăcustelor sectare abătut asupra Moldovei. Dacă vom fi pasivi şi nu vom protesta împotriva veneticilor ce fură sufletele copiilor noştri, vom răspunde în faţa lui Dumnezeu.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului - ocrotitoarea Moldovei, şi toţi sfinţii care s-au proslăvit pe pământul nostru!

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.