E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
[video] Creştinii Ortodocşi din Moldova împotriva propogandei homosexuale
Новости и Статьи
Все новости>>

Astăzi, 28 ianuarie 2011, după Sfânta Liturghie, înălţând Sfânta Cruce şi purtând icoana Sfintei Fericitei Maicii Matrona, circa 50 de creştini din diverse parohii au mers, cântând rugăciuni, la sediul Preşedintelui interimar al Republicii Moldova şi Preşedinte al Parlamentului RM, dl Marian Lupu. Creştinii au venit pentru a-i înmâna direct Preşedintelui o scrisoare în care solicită să ia atitudine în problema punerii pe postul Radioteleviziunii publice Moldova 1 a unui film ce urmăreşte promovarea homosexualităţii în ţara noastră.

Reacţia creştinilor este o consecinţă a adoptării Hotărârii nr. 1/244 cu privire la difuzarea filmului documentar „Drepturile omului pe ecran: Drepturile minorităţilor sexuale" luate încă pe 22 decembrie 2010, de Consiliul de observatori al Companiei „Teleradio-Moldova". Prin această hotărâre Consiliul de Observatori recomandă preşedintelui Companiei şi directorului televiziunii difuzarea acestui film.

Cu toate că au fost sesizaţi printr-o scrisoare a creştinilor cu cererea de a interzice acest film la Televiziunea publică, Consiliul de Observatori ai „Teleradio-Moldova" totuşi a decis şi pe 26 ianuarie 2011, pentru a doua oară, plasarea pe post a filmului de propagandă a homosexualităţii, motivând că cererea creştinilor „nu este fondată".

Astfel trei funcţionari, dintre cei cinci ai CO, au votat pentru postarea acestui film pe ecrane:

Eugeniu Râbca, Preşedintele Consiliului Coordonator;

Bogatu (Cucereanu) Viorica, secretarul CO;

Meşină-Prodan Viorica, membru al CO.

Aceşti trei prin votul lor pro-homosexualitate, pro-păcat, şi-au călcat în picioare obârşia ortodoxă în favoarea pseudovalorilor europene.

S-au împotrivit acestei decizii distrugătoare de suflete şi au demonstrat verticalitate şi principialitate membrii CO Aurelia Peru-Balan şi Vitalie Ţapeş.

În Sfânta Scriptură sodomia este calificată drept păcat împotriva firii. Despre aceasta Dumnezeu ne vorbeşte de mai multe ori atât în Vechiul cât şi Noul Testament. Aşa cum lumina şi întunericul sunt incompatibile, tot aşa neprihănirea şi păcatul nu pot fi împreună, precum a scris Apostolul Pavel în Epistola către Romani:

 "Sau fălit că sînt înţelepţi, şi au înnebunit; [..] De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimii lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase" (Romani 1:22-27).

Homosexualitatea este rezultatul alegerii oamenilor care se leapădă de Dumnezeu. Dar Moldova fiind o ţară ortodoxă cu un popor de două milenii ortodox, ai cărei morală este bazată pe învăţătura Sfintei Biserici niciodată nu va accepta sodomia ca normalitate.

Indignarea creştinilor cu privire la hotărârea Consiliului de Observatori este absolut firească. Moldova 1 este Televiziunea Publică, plătită din Bugetul de Stat şi nimeni nu a învestit-o cu dreptul de a aduce în casele oamenilor urâciunea pustiirii, depravând copiii şi tinerii noştri. Este firesc că acest film va stârni revolta societăţi civile.

Ignorarea Cererii prealabile de către CO, precum şi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului vorbeşte despre samavolnicia funcţionarilor şi despre ignoranţa lor absolută în problemele moralei creştine. Reieşind din faptul că nici adresarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove către Consiliului de Observatori nu i-a pus pe gânduri, concluzionăm că ei nu doar sunt străini valorilor credinţei strămoşeşti, ci suplinesc rândurile trădătorilor de credinţă şi neam, închinându-se unor „idealuri" străine şi antihristice.

Este îmbucurător că preşedintele ţării, în contrapunere cu funcţionarii de rang inferior, a fost receptiv la plângerea creştinilor, primindu-le cererea şi promiţându-le că va lua măsurile necesare pentru stoparea derulării filmului. Marea majoritate a cetăţenilor republicii Moldova îi va fi recunoscătoare pentru atitudinea promptă luată în favoarea bunului simţ şi a moralei sănătoase.

Totodată, în discuţia cu preşedintele a ieşit în vileag şi faptul că nici scrisoarea ce se referea la blasfemia strigătoare la cer derulată încontinuu la „Jurnal TV" nu a ajuns la preşedinte. I-a fost înmânată şi această scrisoare, cerându-i-se să nu treacă cu vederea televiziunea hulitoare de Dumnezeu şi să oprească sacrilegiul, pentru ca ţara noastră să nu fie pedepsită de mânia lui Dumnezeu ce cu dreptate e pornită asupra noastră.

Acum, creştinii sunt în aşteptarea îndeplinirii promisiunii date de şeful interimar al statului.


ASOCIAŢIA CREŞTINILOR ORTODOCŞI DIN MOLDOVA "FERICITA MAICĂ MATRONA"

CĂTRE PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDVA

privind potenţiala difuzare la televiziunea naţională a filmelor de propagandă a păcatului homosexualităţii

Parlamentul Republicii Moldova

Domnului Preşedinte Marian Lupu

Stimate Domnule Preşedinte!

Atât prima cât şi a doua noastră scrisoare în adresa Domniei Voastre au rămas fără nici un răspuns, fără nici o reacţie. Suntem nevoiţi să ne facem observaţi şi să vă înaintăm a treia scrisoare.

Fărădelegea înaintează. Pe 26 ianuarie 2011 Consiliul de observatori ai IPNA „Teleradio-Moldova" pentru a doua oară a votat plasarea pe post a filmului „Drepturile omului pe ecran. Drepturile minorităţilor sexuale".  În acest film sub masca drepturilor omului, reprezentanţii aşa-ziselor minorităţi sexuale încearcă treptat să obişnuiască societatea cu faptul că sodomia este o normalitate şi să propage un mod de viaţă ce contravine moralei. De la acest film se vrea să se ajungă la adoptarea legii cu privire la nediscriminare prin care să se legalizeze căsătoriile homosexualilor, dreptul lor la adopţii, implimentând instinctele animalice şi îndobitocind copiii. Difuzarea filmului depravant este un atac direct asupra psihicului copiilor şi tinerilor, o insultă nouă tuturor, atât poporului, cât şi slujilor lui.  Prin Hotărârea sa Consiliul de Observatori încalcă Constituţia Republicii Moldova, Codul Familiei RM, Codul Audiovizualului, în sfârşit, Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor companiei publice „Teleradio-Moldova", care prevede că emisiunile trebuie să nu conţină idei, opinii şi manifestări ce contravin normelor moralei.

Asupra poporului moldovenesc este pornită o campanie bine dirijată şi finanţată, al cărei scop e distrugerea sufletelor oamenilor şi, în fine, distrugerea statului nostru. Cel mai revoltător e faptul, că IPNA „Teleradio-Moldova", care la 50% este finanţată din impozitele noastre, cu cea mai mare obrăznicie  ne scuipă în suflete, calcă în picioare Legile, tradiţiile, moravurile şi cultura, principiile învăţăturii creştin-ortodoxe. Ne trebuie nouă oare o asemenea televiziune? Categoric, NU!

Domnule Preşedinte al Republicii Moldova!

Domnule Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova!

Dumneavoastră deţineţi cele mai principale funcţii în statul moldovenesc. Vă cerem să ocrotiţi poporul şi ţara!

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării este nimic altceva decât o nouă modalitate de atacare a familiei tradiţionale şi a credinţei ortodoxe. Daţi dovadă de verticalitate şi patriotism, pronunţaţi-vă împotriva adoptării acestui proiect. Ba mai mult. În războiul pornit împotriva noastră ne este necesară Legea care va interzice propagarea homosexualităţii în Moldova, aşa-zisele familii sodomite, înfierea şi tutelatea de către homosexuali a copiilor. Daţi-ne Lege de ocrotire a sufletelor copiilor şi tineretului! Astfel veţi ocroti viitorul ţării. A intra în diverse organisme internaţionale  nu înseamnă să-ţi scuipi neamul şi strămoşii, să-ţi calci în picioare demnitatea şi identitatea. Or, identitatea noastră este Ortodoxia, cumsecădenia, care nu se schimbă nici pe banii, nici pe putere. 

Dumnezeu să vă ajute în toate cele bune!

Cu dragoste întru Hristos,

Preşedinte

Larisa Burcă


ASOCIAŢIA CREŞTINILOR ORTODOCŞI DIN MOLDOVA "FERICITA MAICĂ MATRONA"

CĂTRE PARLAMENTUL ŞI PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDVA

cu privire la batjocorirea valorilor creştine în cadrul unor emisiuni difuzate de postul de televiziune "Jurnal TV"

Parlamentul Republicii Moldova,

Preşedinţia Republicii Moldova,

Domnului Preşedinte

Marian Lupu


Stimate Domnule Preşedinte!

Cu mare îngrijorare şi durere observăm în ultimul timp tot mai frecvente şi mai înverşunate atacuri ale mass-media în adresa Credinţei noastre, a Bisericii ortodoxe. Jurnaliştii iau în derâdere dogmele Bisericii, slujitorii ei, insultând sentimentele religioase ale binecredinciosului popor. Această campanie poate duce direct la distrugerea sufletelor oamenilor şi, în fine, la distrugerea statului nostru. Astăzi sunteţi la putere democraţii. Aţi intrat în posesia mandatelor pe care vi le-a încredinţat poporul. Dar oare democraţie se numeşte dezmăţul şi batjocura care curg şuvoi de pe ecranele televizoarelor?

Astfel, postul de Televiziune „Jurnal TV" a realizat un subiect de batjocură „Mitropolitul şi hulubaşii", în care autorii şi-au permis  să hulească Duhul Sfânt, să batjocorească Sfânta Cruce, cinul arhieresc, să ia în derâdere pe Înaltpreasfinţitul Vladimir, Arhipăstorul nostru. S-a comis o mare fărădelege. Împotriva omului credincios, şi cel mai îngrozitor, împotriva lui Dumnezeu. Şi dacă acest păcat nu va fi recunoscut şi ispăşit, mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra întregului popor, fiindcă numele lui Dumnezeu niciodată nu rămâne batjocorit. Cine ocărăşte pe Dumnezeu, pe Sfinti, lucrurile şi persoanele sfinţite... acela huleşte pe Dumnezeu; păcatul lui este fără iertare şi se cheama păcat drăcesc. "Ocărârea unui bun conducator de stat, spune Fericitul Augustin, este o nelegiuire, a înjura însă chiar pe Bunătatea cea desăvârşită este înspăimântător!" "Tu, cel ce-ţi deschizi gura împotriva Atotputernicului, strigă îngrozit Sf. Efrem Sirul, nu te temi că ar putea fi trimis foc din cer să te mistuiască?"

Domnule Preşedinte!

Oare Legea nu e scrisă pentru toţi? Constituţia RM, Legea Audiovizualului interzic insultarea sentimentelor religioase ale cetăţenilor. Dar insulta adusă cinstei şi demnităţii persoanei? Ne întrebăm şi vă întrebăm: ce face Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cum veghează posturile de televiziune? La plângerea noastră adresată CCA asupra autorilor şi realizatorilor acestei lucrări diabolice - nici un răspuns, nici o reacţie, nici o sancţiune? Iar ei „ca nişte râmători sălbatici strică, surpă şi caută a dezrădăcina din adânc viţele Ortodoxiei". Realizează noi şi noi subiecte unde fac păpuşă, îi îmbracă mască Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din  Moldova şi continuie sacrilegiul. Batjocura derulează non-stop la „Jurnal TV". Nimeni nu opreşte blasfemia.

Ca Preşedinte interimar al Republicii Moldova sunteţi garantul Constituţiei. Apăraţi drepturile noastre! Considerăm că, în ţara Moldovei care are o populaţie cu 94,6 la sută creştini ortodocşi, este absolut inadmisibilă activitatea demolatoare de valori creştine a Postului de Televiziune „Jurnal TV". Cerem să fie scos urgent de pe syte-ul „jurnaltv" subiectul hulitor de Dumnezeu, iar toţi realizatorii acestei emisiuni să fie pedepsiţi şi să-şi ceară iertare în emisie de la credincioşi, de la Biserică, cu promisiunea că nu vor mai comite astfel de sacrilegii. Jurnaliştii blasfemitori trebuie opriţi. Asemenea emisiuni provoacă tensiune, conflicte şi confruntări în societate. Credincioşii nu vor tolera blasfemia.  "Şi aceasta ca nu cumva şi noi împreună cu ei învoindu-ne, să moştenim pe veşnica ANATEMA" (Schimonahul Arsenie Cotea, Sfântul Munte Athos).

Domnule Preşedinte!

În cazul nerecepţionării acestui mesaj, noi vom cere cu insistenţă ca Înaltpreasfinţitul Vladimir, cu puterea arhiereascăsă dată lui de Harul Duhului Sfânt, să dea anatemei pe toţi realizatorii emisiunii hulitoare şi pângăritoare de sfinţenii ortodoxe şi pe toţi acei care îi susţin şi nu-i opresc.

Căci ne porunceşte Dascălul a toată lumea şi Mărturisitorul Adevărului - Sfântul Ioan Gură de Aur, „...Dacă vei vedea pe cineva în public, sau orişiunde hulind pre Dumnezeu şi pre cele Dumnezeieşti, apropie-te de el şi-l ceartă, şi dacă e nevoie, pălmuieşte-l, numai nu-l lăsa neînţelepţit; loveşte-l în faţa lui să se sfinţească mâna ta; şi dacă cineva te-ar chema şi te-ar duce la judecată, când judecătorul va cere să dai răspuns de fapta ta, grăieşte-i lui cu îndrăzneală cum că pre Împăratul îngerilor a hulit". Fericitul Ieronim, fiind intrebat pentru ce infruntă cu atata asprime pe un hulitor de Dumnezeu, a raspuns: «Câinele latră să-şi apere stăpânul, - atunci pot eu tăcea când Dumnezeul meu este suduit? Omoară-mă, dar de tăcut nu voi tăcea».

Cu dragoste întru Hristos,

Preşedinte

Larisa Burcă


_DSC0003-1

_DSC0019-3

_DSC0034-4

_DSC0016-2

foto: mdn.md/toaca.md

сообщения

2011-01-28 08:40:05
Gigi

Doamne ajuta...

2011-01-29 05:41:47
Nicolai www.icoane-lemn.ro

Doamne ajuta. e mare marsevenie in fata Domnului sadomia, si cei ce spun ca treaba lor ce fac ei / homosexualii / acasa nau dreptate, ca sunt un pericol pentru oarecare dintre copii nostri, psihologic si fizic, ei sunt oameni bolnavi si ar trebui izolati de societate.

2011-02-04 11:18:21
lumina

Cred ca trebuie sa plingem amarnic, pentru ca ceea ce se face este un pas spre pierzare

2011-02-28 07:55:29
nicolai www.icoane-lemn.ro

http://top.rbc.ru/politics/19/02/2011/546618.shtml
trebue de pus mana pe ciomege si de rupt coarnele satanei,, nici sa nu mai auzim de ei...

2011-03-09 16:33:20
Rodion

Sa dee Dumnezeu sanatate tuturor participantilor si sa ne trezim odata, moldoven, din somnul cel de moarte...

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.