E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
[video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc"
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Integrează:                 DESCARCĂ(download)


_G209077Pe 30 septembrie s-a desfăşurat adunarea generală a creştinilor ortodocşi cu genericul "Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?", care a întrunit peste 600 de participanţi: preoţi, călugări, mireni. După tradiţionala rugăciune „Împărate Ceresc Mângâietorule" asistenţa a fost salutată de părintele Anatolie Cibric, care a spus că scopul adunării este scoaterea în vileag a problemelor ce îi vizează pe creştini, îngrijorarea pentru ele şi găsirea soluţiilor ieşirii din impas. Printre altele, sfinţia sa a accentuat: "Vă rugăm - nu fiţi indiferenţi. De datoria fiecăruia este să simtă problema, s-o trăiască şi s-o transmită mai departe. Să fie binecuvântaţi toţi cei ce doresc să propăşească în bine, toţi cei care au venit aici sincer, şi cei trimişi...". În continuare, moderatoarea dna Elena Bâtcă a formulat tema principală a întrunirii: „relaţia dintre implementarea microcipurilor şi ecumenism". Evenimentele de ultimă oră au un caracter din ce în ce mai agresiv. Problemele care ne-au atacat ieri, astăzi revin adunate într-un singur „pumn": 1. Readucerea în şcoli a obiectului depravator „Deprinderi de viaţă"; 2. Introducerea religiei în şcoală (nu a credinţei ortodoxe), ceea ce implicit deschide uşile tuturor sectelor; 3. Mărirea numărului de vaccinuri obligatorii; 4. Implementarea paşaportului biometric ş.a. Astfel, vedem că suntem „bombardaţi" cu tot mai multe hotărâri antinaţionale şi anticreştine, de-a dreptul totalitariste.

Duhovnicul mănăstirii de la Răciula egumenul Pafnutie a ţinut să accentueze: „Vicleşugul diavolului este să facă ca omul să creadă că el nu există. Însă el există şi nu se odihneşte nicicând. Când în Rusia ţaristă au apărut primele căi ferate, creştinii săvârşeau  procesiuni împotriva lor, iar Sf. Ignatie Breanceaninov a zis: „Acestea vor duce spre unificarea omenirii". Dacă nu ar exista Apocalipsa cap. 13, poate nici noi nu ne-am face griji. Dar ea există şi se împlineşte. Hristos este în centru. El ne-a lăsat voie liberă să alegem încotro vom merge: la El sau la satana. Nu demult am avut ocazia să văd un filmuleţ: într-un magazin din Germania pentru a cumpăra ceva este nevoie doar să pui degetul, se ia amprenta lui şi gata, ai făcut cumpărătura. Diavolul lucrează împotriva noastră. Iar noi nu ducem lupta cea duhovnicească. Trebuie necontenit să ne petrecem viaţa în rugăciune şi priveghere. Ştiţi că la Diveevo este o „canavcă" (şanţul pe care Sf. Serafim de Sarov a pus sa fie săpat spre mărturie a arătării Maicii Domnului înconjurând mănăstirea - n.T.) în jurul mănăstirii, prezicerile spun că antihristul nu o va putea trece. Sfinţii părinţi au spus că rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-Te...", rostită zilnic de 150 de ori este acea „canavcă" de netrecut pentru antihrist. Sfântul Ioan de Kronştadt în viziunea sa i-a văzut pe toţi cu stea în frunte. Aceasta nu  înseamnă că ei aveau steaua în mod vizibil, o aveau nu trupeşte, ci duhovniceşte. Lupta pe care o purtăm este duhovnicească. De aceea oricând să fim cu Hristos şi Dumnezeu o să aibă grijă de noi. Fiecare trebuie să hotărască cu cine este: cu Hristos sau cu mamona. Noi alegem Crucea. Totodată, să nu judecăm pe nimeni: are cod, n-are cod. Biserica încă oficial nu şi-a spus cuvântul. Pericolul e foarte mare. Suntem în luptă şi ne este foarte greu. Pe timpuri îţi propuneau să te duci la mauzoleu, dacă nu erai de acord te aştepta sau lagărul sau moartea. În aceste vremuri de la noi se cere credinţă şi hotărâre. Microcipul se mai numeşte „înger", „înger de metal" este clar ce „înger" e acesta. Să ne păzească bunul Dumnezeu! Acum toţi vorbesc de globalizare, de ecumenism. Şi globalizarea, şi ecumenismul sunt ale diavolului: când dăm plapuma la o parte vedem, are coarne şi păr. Da, el e", a încheiat părintele Pafnutie. 

La întrebarea creştinilor despre lipsa unei atitudini protestatare împotriva microcipurilor, care vor fi introduse în paşaport începând cu 1 ianuarie 2010, dna Elena Bâtcă a răspuns în felul următor: „Cheia funcţionării microcipului este codul personal de identificare (IDNP). Noi am luptat şi ne-am opus atribuirii lui. Cum funcţionează microcipul? La naştere omului i se atribuie pe viaţă un cod numeric personal, se creează un dosar electronic (cu toate datele personale), care se păstrează la Ministerul de Tehnologii Informaţionale. În sistemul electronic codul personal ia forma unui cod de bare, toate produsele industriale şi alimentare au acest cod de bare. Cheia de deschidere a codului de bare este 666. Microcipul este doar un „ambalaj" al codului personal. Pentru a ilustra cele relatate a fost demonstrat un film despre microcipuri şi despre implantarea lor în mâna dreaptă şi pe cap. Dna Bâtcă a invocat implantarea, fără restricţii,  în scopuri medicinale a microcipurilor în Kazahstan, unde Parlamentul a adoptat, fără dezbateri, o lege în acest sens. Astfel Kazahstanul, ţară membră a CSI, devine poligon experimental. Este foarte grav. Dacă nu vom lua atitudine, dacă nu ne vom opune, şi Republica Moldova, membră a CSI, ar  putea fi inclusă în această listă. 

Dna Bâtcă a făcut referinţă şi la România, unde în baza unui decret prezidenţial, începând cu 1 ianuarie 2011 vor fi eliberate buletine noi. Acestea vor avea în ele un microcip ce va conţine IDNP (codul personal numeric), precum şi datele biometrice. Din 1 ianuarie 2011 toate tranzacţiile, toate operaţiile de vânzare-cumpărare etc. se vor efectua în baza semnăturii individuale electronice.

Dl Benedict Ciubotaru a căutat să demonstreze relaţia dintre cip şi ecumenism.  „Cipizarea oamenilor este un proces necesar pentru controlul total, iar acesta va fi înfăptuit dintr-un singur centru, a spus el. Ecumenismul la rândul său urmăreşte unirea oamenilor sub acelaşi acoperiş. Toate credinţele să fie unite. Ecumeniştii spun: „Dumnezeu este Unul singur şi toţi se roagă aceluiaşi Dumnezeu", adică şi sataniştii. Să nu fie! Cipul se implementează pentru a efectua un control total. Calculatorul în care va fi stocată toată informaţia despre pământeni are o memorie nemărginită. El se află la Bruxel şi se numeşte „Fiara". Iar dacă ceva cu el se întâmplă, în SUA există copia lui exactă. Dacă prin cipurile implantate oamenilor se va efectua controlul lor exterior, ecumenismul are rolul de a efectua controlul lăuntric, el se va extinde asupra gândirii oamenilor. Ecumenismul se răspândeşte tot mai mult în Biserica Ortodoxă. Toate religiile din lume sunt ecumeniste. Adevărata Ortodoxie niciodată nu se va împăca cu ecumenismul, care este o formă dulceagă a satanismului. Scopul ecumenismului este unirea tuturor religiilor, în frunte avându-l pe antihrist. Guvernul mondial, care se formează, deja şi-a instituit un şir de ministere: Banca Mondială care este Ministerul Economiei la nivel global, Fondul Monetar Internaţional care este Banca la nivel global, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) - Ministerul Sănătăţii, Organizaţia Mondială a Muncii (OMM) - Ministerul Muncii, Organizaţia Mondială a Comerţului - Ministerul Global al Comerţului ş.a.m.d. Toate hotărârile care se iau de aceste organizaţii „trebuie" să fie realizate de aşa-numitele guverne locale.

Ecumeniştii nu protestează împotriva cipizării, pentru că ei nu văd nimic rău în asta, noi însă, ortodocşii,  suntem împotriva ecumenismului. Normal că noi nu putem primi nici această lucrare care este cipizarea. Şi dacă nu primim cipizarea, dacă vrem să fim până la capăt cu Adevărul, atunci trebuie să fim şi antiecumenişti.

Cipizarea şi ecumenismul fac parte din acelaşi proces, numai că la diferite niveluri. Cipizarea - la nivel juridico-comercial şi fizico-electronic, iar ecumenismul - la nivel duhovnicesc, prin schimonosirea credinţei. Trebuie să înţelegem că prin cipizare şi prin ecumenism se urmăreşte instaurarea unui regim totalitarist cum nu a mai fost. Acest regim va fi foarte dur. Nu ai unde fugi de el. Reprezentanţii sistemului vor fi peste tot", şi-a concluzionat discursul dl Benedict Ciubotaru.

Spre exemplificarea celor rostite de dl Ciubotaru pe ecran a fost prezentat cântecul „Svet i radosti" („Lumină şi bucurie") din cadrul concertului ecumenist organizat de vestitul cântăreţ Stas Namin (vezi video de mai jos).  Pe fundalul cântecului, au rostit şi au cântat „rugăciuni" reprezentanţi ai diverselor religii: budişti, musulmani, protestanţi, iudei şi „ortodocşi". Ultimii, seminarişti ai Seminarului teologic din Belgorod, veniţi aici cu binecuvântarea arhiereului, în mod blasfemiator, adică hulitor au cântat rugăciunea ortodoxă la această întrunire satanică (în timpul cântării s-a dansat cu fervoare), iar spre sfârşitul cântecului pe fundalul scenei, au apărut simbolurile tuturor religiilor reprezentate, printre care şi Sf. Cruce şi încet-încet s-au unit într-o stea, care nu este alta decât steaua căzută a lui Lucifer. Concertul a avut loc în martie 2009, în Postul Mare, în ajunul Duminicii Sfintei Cruci. Privind aceste imagini ale decăderii reprezentanţilor ortodoxiei, unele femei din sală îşi ştergeau lacrimile de durere şi neputinţă.

Adresându-se tuturor creştinilor prezenţi prot. Anatolie Cibric a întrebat: „Fraţilor, ce facem? Dacă nu ne ridicăm să mergem, degeaba mai vorbim. „Sculându-mă, mă voi duce!" (Luca 15, 18).  Patriarhul nu a luat nici o atitudine. Aceasta e foarte grav. Noi însă ce facem? Dacă ne lepădăm de lucrurile întunericului, trebuie să şi pierdem ceva, să ne lipsim de ceva, să suferim cumva, altfel nu se poate. Unde-s creştinii din Chişinău? Unde-s cei de la Sf. Dumitru,de la Sf. Gheorghe, de la toate bisericile din Chişinău? Noi am ajuns la ceasul când nu mai putem tăcea. Ce-am făcut noi ca să oprim fărădelegea? Strămoşii noştri au murit ca să trăim noi. Noi ce facem? Dacă moare Cibric, moare cutare... noi ce facem?  De aceea vă îndemn: nu staţi pe loc, întreprindeţi ceva, luaţi măsuri. Vreau să vă atenţionez! Telefonia mobilă - acum e cipul principal! Eu, slavă Domnului, m-am lepădat de el, dar se întâmplă uneori să-l mai folosesc. Dar să ştiţi că el ne răpeşte liniştea şi rugăciunea! Mulţi azi suferă de singurătate şi cred că mobilul le va mai ştirbi din ea. Nu este adevărat! Ne simţim singuratici, când suntem fără de Dumnezeu; atunci însă când suntem cu Dumnezeu şi oamenii sunt cu noi. Această întâlnire e una dintre ultimele. Deseori suntem întrebaţi: „Сколько вас таких?" („Câţi sunteţi de aceştia?"). Iată a fost un protest împotriva vaccinurilor. Unde era tineretul? Aceasta de acum e problema lor: ei vor să aibă copii, să-i crească sănătoşi, dar fug de la proteste, nu-şi apără drepturile. Chiar şi de la protestul împotriva vaccinurilor unii au fugit. Să ştiţi că nu noi dobândim ceva. Noi nu facem nimic! Noi doar ne sculăm şi mergem şi Dumnezeu înfăptuieşte totul. Şi în problema codurilor: noi am întârziat. Dacă vă împotriveaţi în număr mai mare atunci, acum era altă situaţie. Monahismul, care este vârful de lance al Ortodoxiei, astăzi nu numai că tace, este mort. Nu vă opriţi la jumătate de cale, chiar dacă eu mă „deconectez", voi mergeţi înainte. Să ştiţi că pe noi, pe creştinii ortodocşi, nu ne iubesc, pentru că ne opunem noului sistem anticreştinesc."

Întrebare din sală: „Preoţii nu ne dau voie, ei ni se opun, ne numesc sectă. Ce să facem?"

Părintele Anatolie: „Mărturisirea credinţei înlocuieşte pravila, aceste cuvinte aparţin stareţului athonit Rafail Berestov. Spune-i părintelui necontenit, mărturiseşte-ţi credinţa, nu tăcea... Dar fă aceasta cu dragoste şi cu bunăcuviinţă."

Dl Benedict Ciubotaru: „Am văzut imaginile reale ale cântecului ecumenist „Svet i radosti". Însă trebuie să ştim că unde nu este Hristos, acolo nu poate fi nici lumină, nici bucurie. Scopul ecumenismului este să pună semnul egalităţii între minciună şi adevăr, să arate că diavolul are aceleaşi „drepturi" cu Dumnezeu. Ecumenismul este hulă împotriva lui Dumnezeu. Ecumeniştii batjocoresc Sfânta Treime. Ecumeniştii educă amorţeala simţului adevărului, amorţeala doririi de Hristos. Ecumenismul este moarte duhovnicească. Este prefacerea oamenilor duhovniceşti în oameni trupeşti. El învaţă cum să fii bun cu oamenii, dar împotrivitor lui Dumnezeu. Este o religie lumească, şi nu Dumnezeiască. Ecumenismul îi nivelează şi îi egalează pe toţi. Ecumenismul este pieirea sufletului".

Dna Elena Bâtcă: „Microcipul şi ecumenismul sunt două coarne ale aceluiaşi cap. Cineva ne întreabă: „Dacă deja este gata baza pentru implementarea microcipurilor, de ce întârzie să se înfăptuiască cipizarea?" Ea întârzie fiindcă împotrivirea încă este mare şi această împotrivire nu întotdeauna este din motive religioase. Oamenii deja au înţeles că sunt goniţi într-un „ocol" electronic şi nu doresc aceasta. Totodată, se creează diverse programe, proiecte de popularizare a sistemului electronic. Din acest program face parte şi filmul „Avatar", în care este arătată o anume civilizaţie de pe planeta Pandora, unde fiecare fiinţă, se împlineşte are acces la toată informaţia depozitată de generaţii prin prin „conectarea" la un copac „sfânt" (de fapt, o bază de date globală) care este şi nodul unei reţele ce uneşte la nivel psihologic întreaga specie. Alegoria este foarte transparentă. După vizionarea acestui film trei milioane de britanici au acuzat dereglări psihice şi s-au adresat după ajutor medical, totodată acest film a provocat şi sinuciderea mai multor persoane. Astfel, este clar că conducerea din umbră încearcă diferite moduri de manipulare a conştiinţei noastre. Pentru copii bunăoară se creează astfel de jocuri computerizate, care le pregăteşte conştiinţa pentru noul sistem electronic. Şi dacă ne amintim de cuvintele rostite de Aaron Russo în filmul despre microcipuri, scopul final este implementarea individuală a microcipului.

La întrebarea despre afirmaţiile diaconului Andrei (Kuraev) care a numit sectă Asociaţia Creştinilor din Moldova „Fericita Maică Matrona", părintele Anatolie a răspuns prompt: „Kuraev este un duşman al ortodoxiei, un provocator ce urmăreşte cu totul alte scopuri decât cele misionare şi noi ne rugăm pentru el, pomenindu-l la Sfânta Proscomidie, ca pentru duşmanul Bisericii. Prima dată el a fost în Moldova prin anul 2000 şi atunci s-a remarcat prin cuvinte îndreptate împotriva călugăriei. Noi, însă ne vom pleca urechea la spusele preoţilor şi călugărilor rugători şi nevoitori, şi nu vom asculta provocatorii".

În context părintele Anatolie a relatat succint despre rezultatele vizitei delegaţiei Mitropoliei Moldovei la Serghiev Posad, înfăptuită cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, precum şi cu binecuvântarea ÎPS Vladimir.  Convorbirea purtată între delegaţia noastră şi arhiepiscopul Teognost, împuternicit de patriarhie în acest scop, a durat aproximativ trei ore. Şi pentru ca aceasta să nu fie lipsită de argumente, delegaţia din Moldova alcătuită din doi preoţi (pr. Teodor Olăraşu şi prot. Anatolie Cibric) şi trei mireni, a prezentat foto şi video-documente privitor la abaterile canonice comise de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi ale altor ierarhi ai Bisericii. De altfel la discuţie au mai participat şi alţi reprezentanţi ai clerului BORu,  călugări şi preoţi din Ucraina şi Rusia, iar ieroschimonahul Rafail (Berestov) şi ierom. Abel au venit cu această ocazie din Sfântul Munte. Tema principală a discuţiei a fost activizarea implicării BORu în acţiuni ecumeniste şi cererea curmării ei. Deşi argumentele au fost multe, foarte serioase şi bine argumentate, arhiep. Teognost nu a dorit să accepte adevărul vădit, rămânând pe poziţia sa, departe de canoanele Bisericii.  „Voi clătinaţi corabia Bisericii", a afirmat într-un moment dat arhiepiscopul Teognost. „Noi sau voi?!", au replicat membrii delegaţiei. „Cum califică ÎPS Voastră gestul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu care i-a dăruit un Coran conducătorului concernului „Coca-Cola", Muhtar Kent, ca după aceasta, venind aici, să vă „onoreze" cu slujirea sa în catedrala Lavrei Sfintei Treimi, al cărei egumen sunteţi?", l-a întrebat  atunci părintele Anatolie pe arhiepiscopul Teognost.

În continuarea adunării, Părintele Pafnutie a cerut încă o dată de la toţi creştinii să privegheze şi orice lucru să-l facă cu sfat, dar înainte de aceasta să se roage şi Dumnezeu va avea grijă de rezolvarea situaţiei. „Fiecare dintre noi trebuie să luptăm pentru noi, pentru apropiaţii noştri. Eu răspund pentru fiecare suflet, de aceea cer sfintele voastre rugăciuni. Rugaţi-vă pentru arhierei, pentru preoţi. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne scoată din întunericul care ne-a cuprins".

La sfârşitul adunării s-a citit Adresarea către ÎPS Vladimir (pe care o publicăm mai jos) privind necesitatea ieşirii din organizaţia "Consiliul Mondial al Bisericilor" a Bisericii Ortodoxe Ruse şi înaitării, în acest scop, de către dânsul a unei cereri către Patriarhul Kiril. Adresarea către Miropolit a fost votată unanim.

De asemenea la iniţiativa membrilor ACOM „Fericita Maică Matrona", s-a înaintat o cerere către Mitropolitul Moldovei cu privinţă la stoparea autoînaintării anticanonice la treapta de episcop a arhimandritului Nicodim (Vulpe).

Pentru a-i înmâna adresarea ÎPS Vladimir, tot poporul adunat la conferinţă, s-a deplasat în mod organizat, cântând rugăciuni, la Mitropolie. După o scurtă aşteptare credincioşii l-au întâmpinat cu dragoste pe Mitropolitul Vladimir, care a venit de la spital, unde se afla la tratament. Părintele Anatolie Cibric a relatat pe scurt temele care s-au dezbătut la conferinţă, dând citirii şi înmânându-i Înalt Preasfinţitului adresarea cu privire la ieşirea din CMB împreună cu cele circa 600 de semnături ale credincioşilor. La rândul său, Vlădica a mulţumit  poporului pentru vizită, cerându-i statornicie în credinţă. Referitor la adresări Vlădica a ţinut să menţioneze că în viitorul apropiat va fi convocat Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova unde acestea vor fi discutate, ca apoi să fie înaintate şi Patriarhului: „Noi cunoaştem problema ecumenismului. Bine ar fi să se dea un răspuns oficial de la Patriarhie. Vă mulţumesc pentru păstrarea Ortodoxiei. Cred că şi în viitor o veţi păstra cum au păstrat-o înaintaşii noştri: şi cu rugăciunea, şi cu sabia. Să ne rugăm ca ea să rămână neschimbată până la sfârşitul veacului".

Mihaela BLAJINU


Înalt Preasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Vldimir,

Mitropolit al Chişinăului şi întregii Moldove

Înalt Preasfinţia Voastră!

Cu smerită plecăciune şi nădejde, noi, creştinii ortodocşi, venim către Preasfinţia Voastră, Arhipăstorul nostru, cu problemele, îndoielile şi năzuinţele care ne frământă. Astfel una dintre cele mai acute şi dureroase întrebări este aflarea Bisericii Ortodoxe Ruse în Consiliul Mondial al Bisericilor.

Datorită accesibilităţii noilor tehnologii informaţionale, informaţia ce ţine de chestiunile bisericeşti se răspândeşte fulgerător, ajungând foarte rapid în mase. Iar ceea ce se întâmplă în ultima perioadă pe făgaşul bisericesc ne îngrijorează foarte tare, deoarece ţine nemijlocit de mântuirea noastră. Luând cunoştinţă mai aprofundată de canoanele şi pravilele Sfinţilor Părinţi, cunoscând opiniile mai multor preoţi şi stareţi înduhovniciţi, am conştientizat pericolul aflării Bisericii noastre în această organizaţie eretică, în care ea a intrat în anul 1961, din motive politice. Aflarea într-o comuniune cu aşa-zisele „biserici",  rătăcite de la dreapta credinţă, ne mâhneşte profund, pentru că ce poate avea în comun Hristos şi veliar?

Toate conferinţele; simpozioanele şi deciziile Consiliului Mondial al Bisericilor, la care participă activ şi Biserica Ortodoxă Rusă, trezesc un ecou dureros în inimile noastre. De aceea, Înalt Preasfinţia Voastră, în numele creştinilor ortodocşi din Moldova, Vă rugăm să cercetaţi problema ieşirii Bisericii Ortodoxe Ruse din Consiliul Mondial al Bisericilor şi să transmiteţi doleanţele noastre Preafericitului Patriarh Kiril, pentru ca el să întreprindă cât mai grabnic acţiunile necesare pentru rezolvarea chestiunii în cauză. Credem şi sperăm că ieşirea din CMB va fi un pas deosebit de important pentru păstrarea păcii şi unităţii atât a Mitropoliei Moldovei, cât şi a întregii Biserici Ortodoxe Ruse.


Aici este un colaj din cele mai reprezentative momente ale interpretării cântecului "Svet i radost'" ("Lumină şi bucurie") de către formaţia "Tsvety" şi echipa sincretistă formată din reprezentanţi a celor cinci religii mari a Federaţiei Ruse pe 6 martie 2010, în Postul Mare, în ajunul Duminicii Sfintei Cruci. Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse, cu încuviinţarea Arhiepiscopului Ioan de Belgorod şi Starooskolsk, a evoluat corul arhieresc al Eparhiei de Belgorod. În vreme ce iudeii, musulmanii, budişdii şi induşii îşi cântau „simbolurile de credinţă" ("On namah Shivaya", jurământul către Budda, "Allahu akbar", "Shma Israel" şi lecturi din texte oculte cabalistice), ortodocşii de la Belgorod au cântat „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururi şi în vecii vecilor", confirmând astfel că toţi participanţii la concert se roagă unui „dumnezeu" comun. Cu toate astea, declaraţia oficială a Departamentului de Misionarism al BORu spune că „scopul participării corului a fost în a mărturisi credinţa ortodoxă" şi că în varianta de studio cântecul se termină cu rugăciunea ortodoxă fără nici un amestec sincretist (minciună neacoperită, iată cântecul în variantă studio, unde e chiar mai grav decât la concertul live). Cine atunci e totuşi ortodox: Sfântul Constantin Brâncoveanu mucenicit pentru că nu a vrut să primească islamul sau corul arhieresc din Belgorod (şi implicit Departamenul de „Misionarism"), care are acelaşi „dumnezeu" cu musulmanii?

Integrează:                 DESCARCĂ(download)

Varianta integrală, pe youtube


_G208675

_G208622_cr

_G208614

_G208669

_G208680

_G208683_cr_cr

_G208688

_G208737

_G208720

_G208748

_G208764

_G208869

_G208936

_G208951

_G208860

_G208896

_G208778

_G208897

_G208932

_G208971

_G208977

_G208984

_G208938

_G208998

_G209038

_G209015

_G209020_cr

_G209047

_G209093

Comentarii

2010-10-06 06:22:05
Luchiana

Adevarata atitudine crestineasca! Sunt alaturi de voi!

2010-10-06 07:00:32
olesea

Hristos a Inviat frati crestini inca odata in inimile noastre!

2010-10-09 12:31:14
victoria

Imi pare rau ca nu am participat la acesta adunare dar cu sufletul sint alaturi de voi,Imi pare rau ca fetele noaastre bisercesti stau in umbra si lumea sade in intuneric.Doamne ajuta pe dreptcredinciosi.

2010-10-10 11:20:42
oxana

Imi pare foarte rau ca nu am avut posibilitatea sa fiu alaturi de voi in acea zi.
Sa ne aiba Domnul in paza!!!

2010-10-11 09:10:41
Gigi

CU NOI ESTE DUMNEZEU ,
Dumnezeu sa ne intareasca,in continuare. Stimez mult lucru ca crestinii care au putut au venit.

2010-10-19 18:55:41
Ciobanu Mihail

Aş putea să perfectez forma nr.9 în loc de buletinul de identitate pe care îl am în prezent? Aş avea în cazul acesta şanse de mîntuire?

2010-10-29 06:08:51
www.icoane-lemn.ro

la manastirea Frumoasa in 96 era un calugar Vlas, aprig luptator inpotriva CNP.
Doamne ajuta, e strasnic ce timpuri vin....

2010-11-10 04:10:49
UnOm

Cit era de necrestin pasaportul din URSS avind in el pentagrama satanica, si insasi URSS era un stat anticrestin... Principalul e sa nu ne lepadam de Hristos (e scris ca - Se vor lepada de Hristos si vor primi pecetea). Trebuie in primul rind de atras atentia la prima parte, adica sa nu ne indepartam de Hristos. In rest documentul si hrtiile etc sint numai niste obiecte.

2010-11-10 04:12:52
UnOm

Codul de identificare se atribuie indiferent de faptul avem sau nu buletin sau forma nr.9. Problema e in vointa noastra.

2010-11-10 18:45:31
Mitrodora mitrci@com.

Ne lepădăm de codul personal de identificare înaintea lui Dumnezeu, dar faptul că el rămâne undeva scris nu mai are valoare. Noi ne-am dezis de el şi nu ne folosim de "avantajele" lui. Sf. Matrona a proorocit că vor veni timpuri când vom sta în faţa alegerii:pâinea sau crucea. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să alegem CRUCEA.

2010-11-13 11:09:19
elena

DOAMNE AJUTA, IUBITI CREDICIOSI, LA LUCRCRIRILE BINE PLACUTE LUI DUMNEZEU!!! DUMNEZEU SA NE AJUTE SA INVINGEM.

2010-11-15 06:20:07
marika

Doamne ajutane ...sa scapam de asa ce va ...

2010-11-22 04:33:04
www.icoane-lemn.ro icoane@lemn.ro

http://www.sozvezdie-love.ru/pandemii_lzhi.html

2010-12-07 03:57:40
Nicolae www.icoane-lemn.ro

http://lifeinartru.wordpress.com/2010/07/09/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE/

2010-12-16 15:25:31
Nicolae www.icoane-lemn.ro

http://www.youtube.com/watch?v=rhqtLefUvA4&feature=related

2011-02-02 04:35:48
Ion

http://www.youtube.com/watch?v=QeueJ1hhbp8&feature=player_embedded#

2011-04-13 06:46:50
Bogdan

Imi pare rau sa o spun, dar abordarea problemei este de-a dreptul penibila. Nu exista nici un diavol care "lucreaza" impotriva noastra, ci niste baieti destepti care conduc lumea. "Diavolul" si "Dumnezeu" sunt parti din noi, nu niste entitati separate de noi.

2011-07-26 08:51:44
prepelita ioan vaneaxp.gmail.com

asa si trebue de aparat credinta ...за провославие...

2011-12-28 17:22:20
Ксения

Отец Анатолий! Храни вас Господь! Православные Молдовы! Молитесь за православных г. Орска нам назначили архиереем иерея Тафуню.

2012-03-10 19:00:10
vitalie

HRISTOS in mijlocul nostru!Cu noi ieste DUMNEZEU!Ferice de voi!Sunt peste hotare dar cu sufletul la voi!

2012-03-31 03:59:14
Olga

Din pacatea, nu toti isi asuma astfel responsabilitatea de crestin ,printre ei din nefericire ma numar si eu.
Am o profunda stima pentru Parintele Anatol, pentru Dvs. doamna Elena, pentru activitatea obsteasca a Asociatiei " Fericita Maica Matrona".Doar asa se vor deschide ochii intregii societati la cruda realitate si la prigonirea pornita impotriva crestinilor si a omenirii . Doamne Ajuta mai departe !

2012-09-03 07:05:10
Nino

Ciao Bikerssono profondamente coomsmo per tutto il bene che ho visto per il nostro Fabio che e8 andato a piegare nelle sicure curve del cielo.Ho conosciuto Fabio nel 2006 e mi e8 stato subito sul cazzo tanto che se potevo lo prendevo a schiaffi senza pensarci 2 volte e lui lo sapeva benema quando l'ho conosciuto davvero dietro al suo fare che sembrava sbruffone e8 nata un'amicizia sincerae8 stato bello passare del tempo con lui tanto che ha deciso di farmi partecipare al suo matrimonio come dj animatoreero al settimo cielo sapendo che LUI contava su di me per rendere la sua festa la pif9 grande del mondoora non ce8 pif9 mi sembra di vivere il peggiore degli incubicome dico sempre la cosa pif9 difficile della vita e8 viverla ora noi dobbiamo vivere per rendere eterna la memoria del nostro amatissimo Fabie77ograzie per la partecipazione al corteo lamps fratelliMikeStiCazzi

2012-09-03 22:39:28
qzxhoi

HM9SnJ <a href="http://qfyyztpwbkxw.com/">qfyyztpwbkxw</a>

2012-09-04 09:41:56
sbdgnggz

IvOUbx , [url=http://jkrsigmrbprk.com/]jkrsigmrbprk[/url], [link=http://ahxxwfxzrdhd.com/]ahxxwfxzrdhd[/link], http://kpugdrhugmbr.com/

2013-01-26 14:20:02
iuliana

Ferice de dumneavoastra , sunt linga dumneavoastra cu sufletul sa ne apere Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului de toate ereziile .

2013-04-04 10:08:41
KURAEV

DOAR VOI PUTEZI SA-I ZOMBATI ACESTI OAMENI

2013-07-27 16:48:46
Nikita

Traiasca ortodoxismul patriotic! Inainte catre societatea multilateral dezvoltata duhovniceste!

2016-05-15 10:27:40
Wednesday

bellissime queste clip ad alta denniiziofe nn ci o potuto vederele dovevo vede e lo viste poi altri 7 giorni sn e poi vado al cineme e lo vado a vede in italiano viva HP

2016-05-17 00:03:22
Budd

Veldig smart å pynte selv, såå mye billigere! I fjor kjøpte jeg billige adventslys, og noen tall med nål bakpå som bare kunne stikkes inn i lysene. Mye billigere enn de &#2202;ferdige&#8281; adventslysene :) http://rtibfsqily.com [url=http://zhlwhwic.com]zhlwhwic[/url] [link=http://qtuyrboy.com]qtuyrboy[/link]

2016-05-18 20:07:53
Chuckles

even sms is making round these days. I got one toTd;:&#8220yael lene gaye munni ki badnamitel lele gayee munni ki badnamiAa gayee hai jab se Sheela Pe Jawani&#8221; http://apawgkajs.com [url=http://lwjpzmf.com]lwjpzmf[/url] [link=http://laibiykldyt.com]laibiykldyt[/link]

2017-09-25 14:08:17
Wolfgang

viagra online discount
buy generic viagra online
viagra sale england

2017-09-30 07:01:23
Theresa

emergency loan for bad credit
applying for a loan
legit online loans

2017-10-03 19:35:03
Domingo

loans in el paso
online loans direct lenders
need loan today

2017-10-20 07:35:47
atiazozimahux

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 07:36:07
iruqila

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 07:49:10
oimaqezoon

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 07:53:11
ometeyuqvc

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 07:55:31
oyukavho

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 07:56:17
refexidiz

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 08:08:10
alivafosu

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 08:09:21
oquvolo

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 08:09:41
ekeekuqesaq

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 08:38:41
ipeyobumesoy

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 10:10:24
uhaipnon

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-20 10:25:39
kukvamepojexo

[url=http://levitrageneric-cheapest-price.net/]levitrageneric-cheapest-price.net.ankor[/url] <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/

2017-10-30 09:25:06
JameEa

Order Finasteride Online Generic Propecia [url=http://costofcial.com]online pharmacy[/url] Cephalexin 500mg Pills

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.