E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Dreptatea
Новости и Статьи
Все новости>>
Dreptatea nu e milostivă.
Dreptatea cere răzbunare.
Dreptatea nu ne aparţine.
Dreptatea-i fără de iertare.

Ea-i atributul sfânt şi unic
Al celui fără de păcat,
Care nici când n-a încălcat-o
Şi-i veşnicul nevinovat.

Dreptatea e necruţătoare,
Şi duce doar la judecată.
Este puterea dominantă
Ce nu greşeşte niciodată.

Este o taină şi-o putere
Ce nouă nu ne aparţine
Oricât am fi de buni şi vrednici
Şi de cunoscători de sine.

Iisus a fost fără de vină,
Dar el ne-a dăruit iertarea,
Iubirea ce nu osândeşte
Şi nu ne cere acuzarea.

Iubirea ni s-a dat şi lege
Şi dar şi muncă şi povară
Şi cale către veşnicie
Şi izbăvirea din ocară.

Iisus ne-a dăruit iubirea
Prin jertfa sa mântuitoare,
Prin tainele sfintei Biserici,
Ca să scăpăm de acuzare.

Dreptatea nu ne aparţine
Şi nu ne duce la iubire,
Când între noi o facem armă
Justificată în zidire.

Ea ne arată înlăuntru
Cât am ajuns de vinovaţi
Ce rele mai avem pe suflet,
Şi cum vom deveni curaţi.

Nu pentru certuri în credinţă
Şi a ne fi justificare
Ci pentru-a ne zidi temeinic,
Neînşelaţi şi în iertare.

Iubirea-i cea care ne-nvaţă
Să folosim corect dreptatea
Spre-a ne-ajuta frate pe frate,
Şi-a birui-n iubire moartea.

Nu pentru-a-nvinui pe semeni
Ne-a dat dreptatea Dumnezeu,
Ci pentru-a cultiva iertarea
Şi-a înţelege ce e rău.

O, Doamne al milostivirii,
Cu toţii suntem vinovaţi,
De-aceea dă-ne Tu iubire
Şi-mpacă-ne că suntem fraţi.

Să nu mai folosim cuvântul
Decât în milă şi-n iubire
În dragostea ce ne-ai adus-o
Şi doar iertarea spre zidire.

Nicolae MIREAN

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.