E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Arhivă
Doamne, ajută-ne să alegem calea vieţii!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Totuşi, ce înseamnă „666"?

Untitled-1

Şi ea (fiara, antihrist) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apoc. 13, 16-18)

Răspunsul poate fi găsit doar analizând detaliat cuvintele stihurilor 17 şi 18, confruntându-le, şi meditând la sensul apelului „să socotească numărul fiarei". Apostolul Ioan preîntâmpină că este nevoie de „pricepere" pentru a „socoti" „numărul fiarei". Socoteşte", adică descoperă, pătrunde. Aici, evident, se are în vedere nu înalta înţelepciune Dumnezeiască, ci înţelepciunea pământească: „cine are pricepere" practică (iar nu teoretică, contemplativă), adică o oarecare pricepere, anumite cunoştinţe, o minte sănătoasă, isteţime, aşa cum se şi cuvine pentru înţelegerea acestui obiect josnic. Acest lucru e posibil şi accesibil pentru om, deoarece numărul fiarei este totuşi „omenesc" (e posibilă şi o altă variantă de explicare a acestui cuvânt: „numărul omului" - adică expresia numerică a numelui omului).

„Numărul fiarei" este „666", cum se şi spune direct în stihul 18: „numărul ei este şase sute şaizeci şi şase". Şi iată pe aceşti trei de şase - ca pe un număr codificat al sistemului de control computerizat - se „înşiră" numărul-nume de identificare, adică „numărul numelui lui" (a numelui dat de „fiară", adică de sistem). Există numărul fiarei („numărul fiarei", 666) şi există numele dat de fiară (primit de la „fiară") - în formă de număr.

Altfel spus, Sf. Ioan Teologul deosebeşte două numere:

1. „numărul numelui fiarei" din stihul al 17-lea, adică numele numeric, care identifică omul concret, şi

2. „numărul fiarei" din stihul al 18-lea, adică cei trei de şase. Aici trebuie să urmărim modul de a gândi al Sf. Ioan Teologul. El construieşte povestirea despre pecetea lui antihrist în felul următor. La început el vorbeşte despre aceea că la sfârşitul vremurilor tuturor oamenilor li se va pune „semn" pe mâna dreaptă sau pe frunte. „Celor mici şi celor mari, celor bogaţi şi celor săraci, celor slobozi şi celor robi...", adică acest sistem este preconizat absolut pentru toţi, pentru prunci şi bătrâni, pentru patron şi pentru subaltern, pentru antreprenor şi lucrătorul angajat. Acesta-i stihul 16. Mai departe, în al 17-lea stih apostolul Ioan explică, ce va prezenta această însemnare şi face descrierea ei (caracteristicile), şi anume:

a. că ea va fi nume: „sau numele fiarei";

b. că spre deosebire de obişnuitele nume proprii (numele, prenumele, numele după tată) acest nume va fi totodată şi număr, adică va fi numeric: „sau numărul numelui lui";

Acest nume numeric va fi utilizat de oameni în tranzacţiile de vânzare şi cumpărare, ceea ce este baza tuturor relaţiilor sociale: „nimeni nu va putea cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul".

Sf. Ioan a indicat şi sursa de unde vine însemnarea. Acest sistem este al „fiarei", este împărăţia lui antihrist. Acum deja este clar că denumirea acestei împărăţii a fiarei este globalizarea (ca proces) şi „noua ordine mondială" (ca rezultat al acestui proces).

Iar în stihul al 18-lea ucenicul iubit al lui Hristos descoperă credincioşilor, cărora Domnul le-a rânduit să trăiască în vremurile antihristice, încă o caracteristică, „un indiciu anumit" al însemnării. Descoperirea lui va permite să se facă concluzia definitivă că anume aceasta este însemnarea apocaliptică. Acest indiciu constă în faptul că în însemnarea dată de „fiara"-sistem va fi prezent chiar numărul „fiarei" - 666. Însă el nu va fi prezent într-o formă străvezie, ci nevăzut, astfel încât „să-l socotească" va fi în stare doar acea persoană care va utiliza cunoştinţe speciale, isteţime: „cine are pricepere".

Şi într-adevăr cât n-am studia noi codul de bare, codul de identificare sau alt număr de acest fel, nu vom găsi acolo trei de şase. Însă despre prezenţa lor noi ştim de la oamenii care, având cunoştinţe speciale în domeniul tehnologiilor computerizate (având această „pricepere" practică), ne informează că 666 este codul computerizat universal, „consecutivitatea de bază" din trei de şase.

Iar să te îndoieşti în utilizarea numărului 666 în tehnologiile computerizate de identificare generală este stupid. S-a demonstrat. Însă nu în aceasta constă principalul. Vom mai repeta o dată, că în Apocalipsă se spune nu despre punerea pe fiecare om a unui şi acelaşi nume al lui antihrist sau a numărului „666", ci despre codurile individuale, nominale (numere, cifre), despre aceea că tuturor oamenilor li se vor atribui nume numerice impersonale (de fiară). Aici este principalul gând a Sf. Ap. Ioan Teologul!

Involuntar îmi amintesc interviul pe care l-a dat „Ziarului Rusesc" (din 23 aprilie, 1999) G. I. Bukaev, şeful ministerului fiscal: „Iar numărul este pur şi simplu familia dumneavoastră electronică. În epoca computerelor e stupid să te foloseşti de creion şi hârtie. Maşina cu greu citeşte cuvintele, îi este mult mai simplu să opereze cu numerele - iată şi numele de familie a fiecărui cetăţean va fi înlocuit de numărul din baza electronică de date". Iată aşa: pur şi simplu nume electronic! La fel de simplu despre numele electronic vorbeşte şi Sf. Ioan Teologul.

De ce însă totuşi organizatorii „noii ordini mondiale" au ales anume acest număr - 666? Fiindcă pentru ei 666 e simbolul economiei, e indiciul puterii banilor evreieşti. În Vechiul Testament în perioada împărăţiei lui Solomon, cea mai prosperă perioadă a statului evreiesc, se spune următoarele: „Greutatea aurului care i se aducea pe fiecare an lui Solomon era şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur" (3 Regi 10, 14).

Iată de ce sioniştii asociază acest număr cu realizarea principalului vis iudaic - dominaţia mondială. Şi nu este nici un secret că stăpânirea mondială se dobândeşte prin controlul asupra finanţelor. Odată cu instaurarea erei „societăţii fără numerar" cu banii ei electronici toate finanţele vor fi controlate de cei în mâinile cărora se vor afla toate sistemele internaţionale de evidenţă computerizată universală. „Şi acum ei (sioniştii, nota autorului) se pregătesc să ia în mâinile lor toată economia, spunea despre aceasta părintele Paisie Aghioritul în anul 1992. Acest scop îl are şi computerul „Fiara" din Bruxel".

Şi alte câteva observaţii care reies din lectura atentă a celor trei stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: „să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte" (stihul 16). Însă de aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimării ei pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, ca „nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei". Însă nu este adăugat că însemnarea e pe „mână sau frunte". Adică, e vorba de principiul existenţei numelui electronic a omului, indiferent care îi este purtătorul: certificatul de evidenţă la organul fiscal, buletinul, paşaportul, cartela, microcipul, mâna, fruntea... Se are în vedere dacă se foloseşte sau nu numele electronic pentru efectuarea plăţilor, decontărilor. Va avea posibilitatea să cumpere sau să vândă nu acel care are obligatoriu vreun semn - pe mână sau pe frunte, ci acel care are nume numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun „apărătorii" IDNP (codului de identificare al contribuabilului), că în Biblie nu se vorbeşte despre nici o înainte-pecete. Încă cum se vorbeşte! Sau mai bine-zis: Biblia vorbeşte nu despre pecete (sau înainte-pecete), sau mai exact, nu atât despre pecete ca însemnare pe mână şi pe frunte, cât despre numărul antihristic care i se va atribui fiecăruia.

O altă observaţie. În stihul al 16-lea e spus: „pe toţi". Iar în al 17-lea „„nimeni să nu poată..., decât numai cel ce are..." - numele numeric. Aceasta înseamnă că sistemul, ca atare, va prevedea o trecere generală, „atotcuprinzătoare" la viaţa cu numele electronic, însă se vor găsi şi „persoane nedorite", care vor refuza primirea acestor numere prevăzute pentru toţi. Anume ei „nu vor putea" nimic să cumpere, nu vor avea posibilitate, nu va exista mijloc de plată.

Aşa şi este. Aceste „persoane" (cuvântul este reuşit, fiindcă ei îşi vor păstra personalitatea, individualitatea, persoana, iar nu se vor dizolva în impersonala turmă numerică) şi vor fi creştinii care au întrevăzut viclenia satanică. Şi vor fi pedepsiţi aceşti creştini deja nu din „considerente religioase", ci ca infractori ai regulamentului obligatoriu pentru toţi, ceea ce se şi întâmplă deja.

Şi încă ceva. Dacă era cu putinţă, atunci Sf. Ioan Teologul ar fi pomenit nu doar despre vânzare-cumpărare, imposibilă pentru omul care n-are nume numeric, ci şi despre transport, asigurare, servicii medicale, servicii comunale şi alte „atribute" ale vieţii moderne. Însă el a spus despre principalul. Iar banii şi acum, ca şi pe atunci, joacă rolul de bază în relaţiile sociale.

După cum vedem, în trei stihuri ale Bibliei se vorbeşte cu adevărat despre multe, aproape despre tot, ce se referă la pecetea lui antihrist. În orice caz, despre principalul. Înţelegând principalul, se poate aprecia corect orice ştire, noutate ce ţine de această problemă. Din principala teză despre faptul că „numărul numelui" - e numele în formă de număr, dată de fiară, reiese logic explicaţia altor cuvinte ale stihurilor 16 - 18, precum şi toate cele pe care le avem până azi. Aşa sau altfel, cu sau fără voie, însă anume din această tâlcuire a cuvintelor Apocalipsei despre pecete provin toate articolele, adresările, afirmaţiile şi declaraţiile împotriva codificării electronice generale. Ieroschimonahul Rafail (Berestov), care s-a nevoit pe Sfântul Munte Athos, a dat odată următoarea definiţie ce determină numărul de identificare: „Codul de identificare este numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric" (din înregistrarea magnetică a discuţiei cu p. Rafail).

Doar acum, văzând toate cele ce se întâmplă, noi înţelegem cât de exactă şi totodată simplă şi integră este descrierea viitoarei peceţi antihristice făcută de Sf. Ap. Ioan Teologul, reieşind, desigur, din ideile şi concepţiile vremii sale. Într-adevăr, două mii de ani în urmă nu se putea povesti despre aceasta mai clar şi mai distinct!

Din cartea „Taina fiarei"

Comentarii

2009-11-26 03:01:39
PG

cititi detaliat despre codul de bare aici :
http://www.sfaturiortodoxe.ro/buletine/codbare.htm

2010-02-02 06:47:02
marzac.maxim142

semnul 666 este un semn al diavolului, oameni treziti-va!!!

2010-09-28 07:31:21
Daniela

Au sosit timpuri cand trebuie sa ne aparam libertatea si integritatea umana cu pretul vietii.M-ai bine sa suportam necazurile din aceasta viata decat sa-l tagaduim pe Hristos si sa ratam mantuirea.SA-L RUGAM PE BUNUL DUMNEZEU SA NE DARUIASCA PUTERE CA SA LE RABDAM PE TOATE.

2015-07-25 14:58:34
Adrian

viorelsfEste evident că SRSFF-ul este o piesă impnrtaotă een SF-ul rome2nesc, un jalon deja trasat een istoria autohtonă a genului. N-ar trebui să fac eu bilanţul celor trei ani pentru că nu-i cunosc eendeaproape, dar voi enumera ce2teva realizări.Părţile pozitive:cen cei trei ani, asociaţia cu nume avocalic a relansat ideea de cenaclu, făce2nd din el o manifestare modernă, a editat ce2teva antologii solide şi o colecţie esenţială de reeditare a operelor clasice rome2neşti, are o revistă virtuală care oglindeşte mişcarea SF internaţională, dar mai ales cea din blocul estic al Europei, ceea ce mi se pare cu totul remarcabil. Concursurile lansate de asociaţie sunt o altă bilă albă, generatoare de emulaţii creative. Are o bună reprezentare la manifestările europene din ultimii ani. Membrii asociaţiei sunt een general personalităţi cunoscute din fandom, cu activitate susţinută een domeniu.Părţile negative:Părerea mea este că va fi necesară o restructurare internă a asociaţiei. Văzută din exterior, pare necoagulată. Am aşteptat cam o săptăme2nă pentru a vedea reacţia celorlalţi la acest anunţ. Am constatat că niciun membru din conducere nu a făcut un bilanţ notabil ai acestor trei ani, că niciun membru nu a postat măcar un La Mulţi Ani! (nu mai vorbesc de aniversările membrilor asociaţiei care par să treacă complet ignorate de ceilalţi).E interesant ce spune Eugen een acest articol, e pentru prima oară ce2nd văd nişte obiective clare, pentru că, dacă veţi căuta la rubrica Manifest (al asociaţiei), veţi eente2lni doar o dulce poezie.Mi-ar fi plăcut de asemenea să fi eente2lnit măcar periodic een acestă revistă semnătura membrilor organizaţiei. Unii sunt chiar foarte activi, dar een alte spaţii virtuale.Nu mi le luaţi ca pe reproşuri, sunt doar observaţii personale ce urmăresc ameliorarea activităţii SRSFF-ului. Dacă mi-ar fi fost indiferent, nu le-aş fi semnalat.cenchei cu ceea ce, een opinia mea, ar fi trebuit să facă toţi cei ce apreciază şi urmăresc activitatea asociaţiei şi această revistă, să urez SRSFF un sincer La Mulţi Ani! , cu realizări şi evenimente de excepţie, een beneficiul tuturor celor care suntem fani ai genului SF.

2018-02-06 01:06:13
Loan Cash

personal loans <a href="http://personalloans.store">personal loans</a> credit personal loans [url=http://personalloans.store]personal loans[/url]

2018-02-07 14:21:27
Online Payday Loan

800 loan <a href="http://personalloans.store">ez loans</a> personal loans [url=http://personalloans.store]personal loans unsecured[/url]

2018-02-09 02:51:48
Payday Loans

credit personal loans <a href="http://personalloans.store">loans in columbus ohio</a> cash advances payday loans [url=http://personalloans.store]personal loan online[/url]

2018-05-09 11:12:34
Guestpaype

guest test post
[url=http://temresults2018.com/]bbcode[/url]
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple

2019-03-28 23:25:11
ugckohemiji

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> nan.umeb.toaca.md.pkx.xh http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-28 23:38:21
ejehocofa

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> uvt.woqr.toaca.md.tut.vu http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-28 23:51:56
omaputavu

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> gkn.hdii.toaca.md.ivx.zr http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-29 00:06:18
pailedu

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> zmj.qabe.toaca.md.dpy.lr http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-29 05:22:36
eqaguhagazuk

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin No Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Without Prescription</a> hdb.jytg.toaca.md.atr.nr http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-03-29 05:43:07
okedakegz

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> qta.xccs.toaca.md.rmn.tx http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

2019-05-14 06:55:25
omuzehdi

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> jqo.hgab.toaca.md.xoe.fx http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

2019-05-14 07:34:17
ourauvfusi

[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin Purchase[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> zad.borv.toaca.md.cux.ry http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.